Odborný lesnícky deň

10.9.2019

ML Košice a.s. Vás pozývajú na odborný lesnícky deň na aktuálnu tému aktívneho manažmentu lesných porastov v chránených územiach.
Uskutoční sa v utorok 10.9.2019, zraz na Obecnom úrade v Malej Lodine 8:30 hod, s následnou terénnou exkurziou v porastoch NPR Bujanovská dubina.
Bližšie informácie sú v pozvánke.
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť.

Pozvánka na lesnícky deň

Návratka - prihláška účasti

Zoznam noviniek: