• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Úvod

!!! UPOZORNENIE !!!

Mestské lesy Košice a.s. vzhľadom ku vzniknutej situácii spôsobenej nepriaznivým počasím neodporúčajú občanom vstupovať do lesa z dôvodu pretrvávajúceho nebezpečenstva padania stromov a konárov a zvýšenej pracovnej aktivite súvisiacej s odstraňovaním vzniknutej kalamity.

Mestské lesy Košice a.s. momentálne zisťujú rozsah spadnutej kalamity a priebežne ju spracovávajú. Postupne  odpratávajú spadnuté stromy a konáre, čistia chodníky a príjazdové komunikácie. Vzhľadom ku veľkému rozsahu spadnutej kalamity je možné predpokladať dlhší časový nárok na odstránenie následkov kalamity.

Vyzývame občanov mesta Košice a jeho okolia, aby v rámci ochrany ich zdravia a bezpečnosti v tomto čase nevstupovali do lesa.

Zároveň ich prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov našich zamestnancov pri odstraňovaní popadaných stromov.

Na základe zistenia skutočného rozsahu kalamity, Mestské lesy Košice a.s. budú iniciovať za účasti štátnej správy lesného hospodárstva vyhlásenie zákazu vstupu do ohrozených lokalít lesa, o čom bude verejnosť informovaná.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 História mesta Košice je úzko spätá s rozľahlými lesmi v jeho okolí. Najstaršie zmienky o vlastníctve lesných komplexov v okolí mesta sú známe už z 13. storočia.

 Hospodárske využívanie lesov súviselo počas dlhej histórie s baníctvom a hutníctvom v regióne Košíc. Lesný majetok sa stal najväčším mestským majetkom v Uhorsku. Dnes je druhým najväčším lesným majetkom v Strednej Európe o výmere 19432 ha.

 Lesný majetok sa rozprestiera v najvýchodnejšej časti Slovenského Rudohoria a Čiernej hory v nadmorskej výške 200-1200 m.n.m

 Od roku 1993 mesto hospodári na lesnom majetku prostredníctvom vlastného podniku Mestské lesy Košice a.s.

 

Aktuálna činnosť