Projekt FORBEST

Forest Based Education and Training
Názov projektu: Forest Based Education and Training

Hlavný partner: Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Partner2: Mestské lesy Košice a.s.
Opis projektu: Cezhraničná spolupráca Slovenska a Maďarska, SKHU/1601/4.1/278 Interreg Slovakia-Hungary má dvoch členov. Hlavným členom projektu je Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata ako maďarský partner. Mestské lesy Košice a.s. vystupujú v projekte len ako partner. Zámerom projektu je zlepšiť chýbajúce alebo nízke environmentálne povedomie detí a mládeže pre riešenie budúcich výziev a dopadov meniaceho sa prostredia. Na slovenskej strane - z chátrajúcej lesníckej chaty sa vytvorí centrum environmentálneho vzdelávania pre celoročné aktivity detí a mládeže. Centrum bude poskytovať služby pre organizovanie environmentálneho vzdelávania (lesnej pedagogiky), tréningov, ako aj voľnočasových aktivít a letných táborov tohto zamerania.
Oprávnené výdavky Mestských lesov Košice a.s.: sú vo výške 97 809,85  z toho

- nenávratné zdroje (grant) sú vo výške 88 028,86 (z toho spoluúčasť štátneho rozpočtu SR je vo výške 4 890,49 €)
- spoluúčasť Mestských lesov Košice a.s. je vo výške 9 780,99 €

Link na webstránku projektu k dispozícií TU

Banner projektu:

Logo projektu:

Zoznam noviniek: