Mestské lesy Košice a.s.

Vykonávajú lesnícke činnosti na ploche takmer 20.000 hektárov lesa. Z poľovného hľadiska približne na polovici uvedenej plochy postúpili výkon práva poľovníctva rozličným poľovníckym spoločnostiam. Na druhej časti vykonávajú právo poľovníctva, v nasledovných dvoch revíroch vo vlastnej réžii, s dôrazom na realizáciu poplatkových odstrelov zveri.


Cenník poplatkových odstrelov stiahnuť: TU

Všeobecné podmienky stiahnuť: TU

Objednávku lovu stiahnuť: TU

Poľovný revír ČRMEĽ o výmere 4.178 ha sa nachádza v srnčej chovateľskej oblasti (S XI – Prešovská) s optimom výskytu uvedenej zveri sprevádzanej výskytom zveri jelenej a diviačej.

Poľovný revír ZÁLOM o výmere 3.618 ha sa nachádza v jelenej chovateľskej oblasti(J XVI - Smolník) s optimom výskytu uvedenej zveri sprevádzanej výskytom zveri diviačej, srnčej, ale taktiež aj dravej zveri (vlk, rys, medveď) v areáli ich prirodzeného výskytu.

Ing. Martin Matúš
tel.055/677 00 15-6,
fax:055/729 9486
Email mmatus@meleskosice.sk

.

.

Ponuka mäsa zo zveriny:

Mestské lesy Košice a.s., Vám ponúkajú možnosť zakúpenia čerstvej zachladenej diviny priamo z režijných poľovných revírov ČRMEĽ a ZÁLOM.

 Druhy zveriny:

  • SRNČIA
  • JELENIA
  • DIVIAČIA

Cenník diviny k dispozícií TU

 Objednávky prijímame telefonicky, resp. mailom.

 Kontakt: Ing. Martin Matúš
 tel.: +421 903 113 288
 mail: mmatus@meleskosice.sk