Zmluvy

Suma: Rok: Hľadať v: Partner: Dátum uzavretia zmluvy :


Číslo Predmet Zmluvná strana Dátum uzavretia Cena celkom
2020/0024/KOKúpa a predaj motorového vozidla Suzuki JimnyStredňák Peter21.1.20202450,00 EUR s DPH
2020/0025/KOSokol Juraj21.1.20204000,00 EUR s DPH
2020/0026/KOKúpa a predaj motorového vozidla Peugeot PartnerRusnák Miroslav21.1.20201800,00 EUR s DPH
122/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyBiopal Trade Kft.15.1.20200,00 EUR bez DPH
2020/0022/PPPodnájom nehnuteľností v k. ú. Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Košická Belá, Severné Mesto, Čermeľ, KamennéKošický samosprávny kraj13.1.20201,00 EUR s DPH
O/0040/2020/99/00ťažba drevaVerba Tomáš10.1.20200,00 EUR bez DPH
120/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyLenzing AG A- 4860 Lenzing9.1.20200,00 EUR bez DPH
119/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyLenzing AG A- 4860 Lenzing9.1.20200,00 EUR bez DPH
O/0041/2020/99/00ťažba drevaSekera Marek8.1.20200,00 EUR bez DPH
O/0042/2020/99/00ťažba drevaVereb Tomáš8.1.20200,00 EUR bez DPH
103/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyDrimtex s.r.o.1.1.20200,00 EUR bez DPH
107/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyUDAVA a.s.1.1.20200,00 EUR bez DPH
109/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyVenitech International s.r.o.1.1.20200,00 EUR bez DPH
114/2020Kúpa a predaj drevnej hmotySmart wood Czech s.r.o.1.1.20200,00 EUR bez DPH
113/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyR.D.M. Drevo s.r.o.1.1.20200,00 EUR bez DPH
104/2020Kúpa a predaj drevnej hmotySF WOOD s.r.o.1.1.20200,00 EUR bez DPH
105/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyG-Forest s.r.o.1.1.20200,00 EUR bez DPH
102/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyBeky a.s.1.1.20200,00 EUR bez DPH
116/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyBelholz s.r.o.1.1.20200,00 EUR bez DPH
112/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyFagus I.- Slovakia s.r.o.1.1.20200,00 EUR bez DPH
106/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyDP work s.r.o.1.1.20200,00 EUR bez DPH
115/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyALLETTE s.r.o.1.1.20200,00 EUR bez DPH
110/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyDVM Arbor spol.s r.o.1.1.20200,00 EUR bez DPH
117/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyPOLIKAT spol.akcyjna1.1.20200,00 EUR bez DPH
111/2020Kúpa a predaj drevnej hmotyHazes Vladimír1.1.20200,00 EUR bez DPH
125/2020Kúpa a predaj drevnej hmotySlovwood Ružomberok a.s.1.1.20200,00 EUR bez DPH
1Ťažba drevaGraban Ján8.1.20190,00 EUR bez DPHZoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách

ROK Stiahnuť
2012 TU
2013 TU

Povinne zverejňované zmluvy

Názov zmluvy

Účastníci zmluvy Popis Suma Uzavr. zmluvy Zverej. zmluvy Stiahnuť
Zmluva o podnájme Kubuljak Marián Nebytové priestory 54,-€ mesačne 12.1.2011 8.2.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Kurák Marián Nebytové priestory 54,-€ mesačne 12.1.2011 8.2.2011 Stiahnuť
Ukončenie podnájmu Ing. Peter Ocelík 20.1.2011 8.2.2011 Stiahnuť
Dodatok k podnájom. zmluve R.D.M. DREVO s.r.o. záloha za služby 150,-€ mesačne 10.1.2011 18.2.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Peter Rojtáš nebytové priestory 60,- € mesačne 12.1.2011 18.2.2011 Stiahnuť
Dodatok k podnájom. zmluve Kurák Marián úhrada za podnájom 60,-€ mesačne 1.3.2011 21.3.2011 Stiahnuť
Dodatok k podnájomnej zmluve Kubuljak Marián úhrada za podnájom 60,-€ mesačne 1.3.2011 21.3.2011 Stiahnuť
Ukončenie podnájmu Ferko Marcel 8.3.2011 21.3.2011 Stiahnuť
Dodatok k podnájom. zmluve GOLF ALPINKA, s.r.o. Doba nájmu 16.3.2011 21.3.2011 Stiahnuť
Ukončenie podnájmu Ing. Ľubomír Juhás 17.3.2011 29.3.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Jozef Varga podnájom nehnuteľnosti 7,80 € 22.3.2011 31.3.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Ing. Vincent Juhás podnájom nehnuteľnosti 51,20 € 22.3.2011 31.3.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Agrodružstvo nájom nehnuteľnosti 351,68 € 4.4.2011 14.4.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Milan Ogurčák nájom nehnuteľnosti 104,96 € 26.4.2011 29.4.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Tibor Demjén nájom nehnuteľnosti 140,54 € 26.4.2011 29.4.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Ivana Čižmárová nájom nehnuteľnosti 153,15 € 26.4.2011 29.4.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Anton Szabó nájom nehnuteľnosti 132,88 € 26.4.2011 29.4.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Paula Sojáková nájom nehnuteľnosti 66,30 € 2.6.2011 3.6.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Anton Lellák nájom nenuteľnosti 72,82 € 8.6.2011 10.6.2011 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby NAR marketing s.r.o. konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov 1200,- 27.6.2011 28.6.2011 Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 Tatrabanka, akciová spoločnosť  Zmena základnej úrokovej sadzby  11.7.2011 11.7.2011  Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 Tatrabanka, akciová spoločnosť  Zmena základnej úrokovej sadzby  11.7.2011  11.7.2011

Stiahnuť

Zmluva o podnájme Marián Koľvek nájom nehnuteľnosti 24,14 € 15.8.2011 17.8.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Juraj Dzubay nájom nehnuteľnosti 128,20 € 23.8.2011 26.8.2011 Stiahnuť
Zmluva o podnájme Edita Urbančoková nájom nehnuteľnosti 68,25 € 16.9.2011 21.9.2011 Stiahnuť
Zmluva o dielo EUROVIA SK, a.s. rekonštrukcia lesnej cesty 241040,38 € 30.12.2011 11.1.2012 Stiahnuť
Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 Košická energetická spoločnosť, a.s. predaj a kúpa drevnej hmoty 0,- € 19.1.2012 19.1.2012
Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. výška príspevku zamestnávateľa 5% 24.5.2012 30.5.2012 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby NAR marketing s.r.o. konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov 1200,- € 11.7.2012 18.7.2012 Stiahnuť
Servis a opravy služobných motorových vozidiel Achapur s.r.o. Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot 23.7.2012 25.7.2012 Stiahnuť
Podnájomná zmluva EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. podnájom parciel

0,20 €

za m2 ročne

30.7.2012 2.8.2012 Stiahnuť
Servis a opravy služobných motorových vozidiel AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki 1.8.2012 6.8.2012 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní právnych služieb GOREJ Legal, s.r.o. Komplexné právne služby 820,- € mesačne 28.2.2013 5.3.2013 Stiahnuť
Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien Košická energetická spoločnosť, a.s. predaj a kúpa drevnej hmoty 0,- € 01.07.2015 03.07.2015
Kúpna zmluva č. 208/2018 Košická energetická spoločnosť, a.s. predaj a kúpa drevnej hmoty 0,- € 25.03.2018 25.03.2018
Kúpna zmluva č. 308/2018 Košická energetická spoločnosť, a.s. predaj a kúpa drevnej hmoty 0,- € 26.06.2018 26.06.2018