Organizačná štruktúra Mestských lesov Košice a.s.

Ústredie spoločnosti

ekonomický námestník    

riaditeľ spoločnosti

výrobný námestník

správca IS

správca majetku obchod s drevom

projekty a rozbory

personálne ťažba dreva a TPP
finančná účtáreň

pestovanie a ochrana lesa

mzdová účtáreň

doprava

Strediská

Lesopark

polesie Opátka

polesie Kostoľany

polesie Malá Lodina

polesie Čermeľ

polesie Ružín

polesie Jahodná

polesie Kojšov

polesie Košická Belá

stredisko výroby štiepnatého palivového dreva