Ústredie

Sídlo:
Mestské lesy Košice a.s.
Južná trieda č.11
040 01 Košice

Telefón: +421 55 677 00 15 , +421 55 677 00 16            

E-mail: melesko@meleskosice.sk

Obchod s drevom

Vedúci odbytu:

Ing. Dušan Kováč
telefón: +421 55 727 96 17
E-mail: dkovac@meleskosice.sk

Pestovanie a ochrana lesa

Inšpektor pre pestovanie:

Ing. Ivana Fabianová
telefón: +421 55 727 96 19
E-mail: ifabianova@meleskosice.sk

Poľovníctvo a správa pozemkov

Ref. pre poľov. a pozemky:

Ing. Martin Matúš
telefón: +421 55 727 96 20
E-mail: mmatus@meleskosice.sk

Projekty

Projektový manažér:

Ing. Miroslav Tököly
telefón: +421 55 727 96 32
E-mail: miroslavtokoly@meleskosice.sk

Správa informačného systému

Správca informačného systému:

Ing. Róbert Moško
telefón: +421 55 727 96 21
E-mail: rmosko@meleskosice.sk

Ekonomická učtáreň

Ing. Karin Thernová
telefón: +421 55 727 96 25
E-mail: kthernova@meleskosice.sk

Mzdová učtáreň

p. Marta Adamová
telefón: +421 55 727 96 22
E-mail: madamova@meleskosice.sk

Ťažba dreva a technolog. príprava pracoviska

Inšpektor pre ťažbu:

Ing. Marek Obšitoš
telefón: +421 55 727 96 31
E-mail: mobsitos@meleskosice.sk

Doprava a opravy

Vedúci dopravy:

Róbert Belán
telefón: +421 55 727 96 31
E-mail: doprava@meleskosice.sk

Správa majetku

Ref. správy majetku:

Ing. Eleonóra Kučerová 
telefón: +421 55 727 96 18
E-mail: ekucerova@meleskosice.sk

Projekty

Ref. projektov, analýz a obstarávania:

Ing. Maroš Vanyo
telefón: +421 55 727 96 32
E-mail: mvanyo@meleskosice.sk

Životné prostredie a ochrana prírody

Inšpektor pre životné prostredie a ochranu prírody:

Ing. Radoslav Opiňár
telefón: +421 55 727 96 15
E-mail: ropinar@meleskosice.sk

Ekonomická učtáreň

p. Soňa Bradovková
telefón: +421 55 727 96 27
E-mail: sbradovkova@meleskosice.sk

Ekonomická učtáreň

Ing. Monika Šprochová
telefón: +421 55 727 96 35
E-mail: msprochova@meleskosice.sk

Personálne

p. Lýdia Kmecová
telefón: +421 55 727 96 24
E-mail: lkmecova@meleskosice.sk