Strediská

Lesopark

Sídlo:
Južná trieda č.11
Košice
040 01 Košice

Polesný: Ing. Tibor Róth
Telefón: +421 55 7279630
E-mail: lesopark@meleskosice.sk , troth@meleskosice.sk

Polesie Kostoľany

Sídlo:
Košická 2
Kostoľany nad Hornádom
044 31 Družstevná pri Hornáde

Polesný: Stanislav Mikluš
Telefón: +421 918 333 135
E-mail: lskostolany@meleskosice.sk

Polesie Čermeľ

Sídlo:
Južná trieda č. 11
Košice
040 01 Košice

Polesný: Ing. Peter Szarka
Telefón: +421 55 6770015-6
E-mail: lscrmel@meleskosice.sk , pszarka@meleskosice.sk

Polesie Košická Belá

Sídlo:
Košická Belá 88
Košická Belá
044 65 Košická Belá

Polesný: Rastislav Nagy
Telefón: +421 55 6961 231
E-mail: lskbela@meleskosice.sk

Polesie Opátka

Sídlo:
Košická Belá 88
Košická Belá
044 65 Košická Belá

Polesný: Ing. Peter Garlathy
Telefón: +421 55 6961 231
E-mail: lsopatka@meleskosice.sk

Polesie Jahodná

Sídlo:
Južná trieda č.11
Košice
040 01 Košice

Polesný: Ing. Tibor Thern
Telefón: +421 55 677 00 15-6
E-mail: lsjahodna@meleskosice.sk , tthern@meleskosice.sk

Polesie Malá Lodina

Sídlo:
Malá Lodina 98
Malá Lodina
044 81 Kysak

Polesný: Radovan Franko
Telefón: +421 55 7293137
E-mail: lslodina@meleskosice.sk

Polesie Ružín

Sídlo:
Malá Lodina 98
Malá Lodina
044 81 Kysak

Polesný: Ivan Zuščák
Telefón: +421 55 7293137
E-mail: lsruzin@meleskosice.sk

Polesie Kojšov

Sídlo:
Kojšov 277
Kojšov
055 52 Kojšov

Polesný: Ing. Daniel Liška
Telefón: +421 53 4883 227 
E-mail: lskojsov@meleskosice.sk

Stredisko výroby palivového dreva

Sídlo:
Košická 2
Kostoľany nad Hornádom
044 31 Družstevná pri Hornáde

kontakt. osoba: Milan Chudý
Telefón: +421 915 945 080
E-mail: mchudy@meleskosice.sk