Publikácie

Knižná publikácia

Mestské lesy na prelome tisícročí
Počet strán
118
Rok vydania
2003,prvé vydanie
 
Jednotlivé časti publikácie sú dostupné na stiahnutie v pdf formáte:
časť 1
časť 2
časť 3
časť 4

Knižná publikácia

Zaujímavosti z košických lesov
Počet strán
156
Rok vydania
2008,prvé vydanie

Jednotlivé časti publikácie sú dostupné na stiahnutie v pdf formáte:
časť 1
časť 2
časť 3

Cena publikácie:  16,00 eur

Predaj:
Mestské Lesy Košice a.s.
Južná trieda č.11
040 01 Košice

Panoramatická maľovaná mapa

Košické lesy a okolie
Rok vydania
2008,prvé vydanie