Publikácie

Brožúra

Mestské lesy Košice a.s. - charakteristika/overview- SK/EN
Počet strán
25

k dispozícií k nahliadnutiu/stiahnutiu

Knižná publikácia

Milí moji kamaráti
Počet strán
223
Rok vydania
2018

objednávky na emailovej adrese: lkmecova@meleskosice.sk
Nezabudnite uviesť heslo: KNIHA + PRIEZVISKO
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2272 0044

Osobný odber na adrese: Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda č.11, 040 01 Košice u p. Kmecovej, č. tel. +421 915 945 002

Cena publikácie: 10 EUR

Knižná publikácia

Mestské lesy na prelome tisícročí
Počet strán
118
Rok vydania
2003,prvé vydanie
 
Jednotlivé časti publikácie sú dostupné na stiahnutie v pdf formáte:
časť 1
časť 2
časť 3
časť 4

Knižná publikácia

Zaujímavosti z košických lesov
Počet strán
156
Rok vydania
2008,prvé vydanie

Jednotlivé časti publikácie sú dostupné na stiahnutie v pdf formáte:
časť 1
časť 2
časť 3

Cena publikácie:  16,00 eur

Predaj:
Mestské Lesy Košice a.s.
Južná trieda č.11
040 01 Košice

Panoramatická maľovaná mapa

Košické lesy a okolie
Rok vydania
2008,prvé vydanie