Verejná obchodná súťaž (aukcia dreva)

Vyhlásenia verejných obchodních súťaží spoločnosťou Mestské lesy Košice a.s.

Vyhlásenie aukcie dreva 09.03.2020 - 20.03.2020

Vyhlásenie aukcie dreva 18.11.2020 - 20.11.2020

____________________________________________________________________________________________