Verejná obchodná súťaž (aukcia dreva)

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže spoločnosťou Mestské lesy Košice a.s.

Vyhlásenie aukcie dreva 13.03.2023 - 17.03.2023

____________________________________________________________________________________________