Plánovaná ťažba na území lesoparku - 2 polrok 2021 (LC Lesopark, Čermeľ, Jahodná):

Lesný celok Lesopark:

Lesný celok Čermeľ:

Lesný celok Jahodná: