Všeobecné zásady spracovania osobných údajov v zmysle smernice GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa - všeobecné znenie
[čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ]

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
[čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ]