História

Spoločná história mesta a okolitého lesného majetku trvá takmer sedem storočí. Priľahlé lesy zohrávali v živote košičanov významnú úlohu predovšetkým pre možnosti ich hospodárskeho využitia. V minulosti boli hlavne zdrojom drevnej suroviny na výstavbu obydlí, výrobu náradia a kúrenie. Lesné plody a zver boli významnou súčasťou obživy obyvateľov. Neskôr sa lesy stali predpokladom rozvoja baníctva, remesiel a spracovania kovov. Okrem hospodárskych úžitkov poskytuje malebné lesné okolie obyvateľom mesta od začiatku 18. storočia až dodnes aj bohaté možnosti oddychu a rekreácie......... viac informácií z histórie

V roku 1992 sa mesto Košice v zmysle zákona č. 306/1992 Zb. ujalo svojich vlastníckych práv k lesnému majetku. Stalo sa tak po viac ako 40-ročnom prerušení, počas ktorého boli lesy v užívaní štátu.

História obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., ktorej zakladateľom je mesto Košice, sa začala písať 13.5.1993, kedy bola v zmysle zakladateľskej listiny založená a následne 28.5.1993 zapísaná v obchodnom registri ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

V čase vzniku tvorili organizačnú štruktúru podniku: ústredie, 3 lesné správy (Sokoľ, Čermeľ a Opátka) a expedičný sklad v Košiciach. Postupne s pokračujúcim procesom odovzdávania lesného majetku boli od 1.1.1994 začlenené do štruktúry spoločnosti aj Lesná správa Malá Lodina, Stredisko manipulácie a expedície Malá Lodina, Polesie Kojšov a Stredisko dopravy a opráv Košice.

V záujme posilnenia obchodno-právneho a kapitálového postavenia podniku došlo k 1.1.2005 k transformácii-zmene právnej formy obchodnej spoločnosti na akciovú spoločnosť Mestské lesy Košice a.s., ktorej jediným akcionárom je mesto Košice.