Náučný chodník vrabčie skaly - Otvorenie

Mestské lesy Košice a.s. otvorili 26.6.2015 novovybudovaný náučný chodník Vrabčie skaly na tému vtáčích druhov typických pre územie košických lesov. Jeho trasa sa začína na parkovisku pri zastávke MHD Čermeľ (za Baránkom).

Celý okruh má dĺžku 4,9 km, prevýšenie 170 m. Osem náučných tabúľ je rozmiestnených na úvodných 2 km úseku chodníka. Tabule sú venované rôznym črtám vtáčieho života, vzťahom vtákov k prostrediu i človeku.

Prezentované sú témy ako: biologická ochrana lesa, život v blízkosti človeka, na skalách i na zemi, vtáčí orchester, v dutinách stromov, život spojený s vodou, skrytí pred človekom.

Pozývame širokú verejnosť na vychádzku za poznaním našich domácich vtáčích druhov.

Zároveň upozorňujeme cyklistov, že trasa chodníka je určená svojimi parametrami (šírka, prevýšenie a členitosť) výlučne pre peších návštevníkov a jazda na bicykli je na trase zakázaná. 

Náučné chodníky
Náučné chodníky
Náučné chodníky
Náučné chodníky
Náučné chodníky

Ďaľšie ponuky: