Faktúry

Suma: Rok: Partner: Dátum doručenia :

Faktúra č. Partner Adresa IČO Cena bez dph Číslo objednávky/Zmluvy Predmet Dátum doručenia
70220730 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK 35919001 63,27 € zmluva mýto 7.6.2022
70220729 Sky Toll, a.s. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK 2022712153 3,17 € zmluva Poplatok za výpís 7.6.2022
70220683 R.D.M. Drevo s.r.o. Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK 36595039 607,25 € O/0433/2022/99/00, O/0435 Lesopark 7.6.2022
70220684 Nanka s.r.o. Ďurďošík 15, 04445 Ďurďošík, SK 51641500 1200 € O/0434/2022/99/00 Lesopark 7.6.2022
70220685 Takáčová Monika Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK 43448003 742 € O/0244/2021/99/00 Oprava a udržiavanie zvážnic 7.6.2022
70220686 Takáčová Monika Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK 43448003 2138,4 € O/0604/2021/99/00 ŠOP 21-23 Op.č. 1-obnova porastov 7.6.2022
70220687 MAWOOD s.r.o. Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK 46799974 5157,39 € O/0001/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220688 ROYAL FOREST s.r.o. Sokoľ 610, 04431 Sokoľ, SK 36609676 2269,04 € O/0031/2021/99/00, O/0104 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220689 Mačinga Štefan Košická Belá 25, 04465 Košická Belá, SK 32567103 262 € O/0885/2022/99/00 Oprava a údržba lesných ciest a OM 7.6.2022
70220690 Rusnák Peter Kysak 294, 04481 Kysak, SK 40914348 955,28 € O/0246/2021/99/00 Substráty 7.6.2022
70220691 Onderko Marek Sokoľ 167, 04431 , SK 41940172 1093,52 € O/0106/2021/99/00 Manipulácia dreva na OM 7.6.2022
70220692 Onderko Juraj Sokol 167, 04431 , SK 35090120 3126,55 € O/0003/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220694 Takáčová Monika Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK 43448003 1734,05 € O/0859/2021/99/00 Drobná lesná výroba 7.6.2022
70220695 Hudák Gabriel Strážna 13/272, 04001 Košice, SK 33595291 4801,92 € O/0029/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220696 Marián Špak Opátka 55, 04465 Opátka, SK 45558981 2243,2 € O/0228/2022/99/00 Obnova lesa 7.6.2022
70220697 FOREST MINING s.r.o. Hýľov 118, 04412 Hýľov, SK 53179935 2690 € O/0038/2022/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220698 Matej Kandráč Košická Belá 335, 04465 Košická Belá, SK 47764929 1410,6 € O/0011/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220699 LUMA KB, s.r.o. Košická Belá 181, 04465 Košická Belá, SK 54001030 1146,3 € O/0035/2022/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220700 Ňaršanský Anton Košická Belá 26, 04465 Košická Belá, SK 37016270 3544,35 € Obj. O/0250/2021/99/00 Prečistky 7.6.2022
70220701 Drábik Jozef, ml. Košická Belá 45, 04465 Košická Belá, SK 37018931 2396,8 € O/0248/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220702 Martončík Rudolf Košická Belá 291, 04465 Košická Belá, SK 32549148 2319,35 € O/0022/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220703 Drábik Anton Košická Belá 152, 04465 Košická Belá, SK 32554583 6502,1 € O/0020/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220704 DREVO-ZA s.r.o. Veľký Folkmar 327, 05551 Veľký Folkmar, SK 51331977 508,16 € O/0930/2021/99/00, O/0700 Prečistky 7.6.2022
70220705 Ján Gregorovič ml. Košická Belá 195, 04465 Košická Belá, SK 51874741 1472,21 € O/0882/2022/99/00, O/0561 Prečistky 7.6.2022
70220706 Klein Milan Opátka 24, 04465 Košická Belá, SK 40440583 2124,22 € O/0240/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220707 Kurák Marian Sihelné 84, 02946 Sihelné, SK 33756406 3252,7 € O/0007/2021/99/00 Komplexná výroa dreva 7.6.2022
70220708 Gregorovič Miloš Ing. Kysak 428, 04481 Kysak, SK 46519947 1688 € O/0252/2021/99/00, O/0876 Substráty 7.6.2022
70220709 Matúš Mitaľ Dukelská 40/44, 08701 Giraltovce, SK 52093948 612,55 € O/0195/2021/99/00, O/0771 Ochrana lesa 7.6.2022
70220710 Rusnák Peter Kysak 294, 04481 Kysak, SK 40914348 2527,43 € O/0852/2021/99/00, O/0854 škôlky 7.6.2022
70220711 Chomjak Milan Sedlice 40, 08243 Sedlice, SK 40635473 3341,58 € O*/0014/2021/99/00, O/093 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220712 Rojtáš Peter Hlavná 1245/156, 05907 Lendak, SK 40126081 4681,86 € O/0019/2021/99/00, O/0888 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220713 Vereb Tomáš Košická Belá 123, 04465 Košická Belá, SK 45713898 2521,5 € O/0018/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220714 Tomáš Mišík Kysak 332, 04481 Kysak, SK 43740197 2980,34 € O/0016/2021/99/00 Komplexná výroba dreva na OM 7.6.2022
70220715 Dudra Milan Kysak 250, 04481 Kysak, SK 32557612 3366 € O/0017/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220716 Onderko Marek Sokoľ 167, 04431 , SK 41940172 2653,02 € O/0002/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220717 Ing. Dušan Rusinko Kojatice 59, 08232 Kojatice, SK 47338458 477,3 € O/0214/2021/99/00, O/0816 Oprava a údržba lesných ciest a OM 7.6.2022
70220718 Franko Štefan ml. Kysak č. 325, 04481 Kysak, SK 37018272 4618,9 € O/0010/2021/99/00 Komplexná výroga dreva 7.6.2022
70220719 Diškant Rastislav Košická Belá 20, 04465 Košická Belá, SK 41447310 437 € O/0009/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220720 Tormaši Milan Košická Belá 261, 04465 Košická Belá, SK 41448677 5253 € O/0013/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220721 Kubovčík Daniel Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK 35551542 2553,45 € O/0232/2021/99/00, O/0517 Obnova lesa 7.6.2022
70220722 Lukáš Verba Kojšov 146, 05552 Kojšov, SK 47087323 1339,8 € O/0024/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220723 BELUŠ s.r.o. Kolinovce 85, 05342 Kolinovce, SK 44529589 14908,94 € O/0025/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220724 Štefan Bikár Kojšov 251, 05552 Kojšov, SK 17189098 2550,39 € O/0026/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 7.6.2022
70220693 PRAGMASTROJ, s.r.o. Kadlubská 7, 04001 Košice, SK 44625430 10358,24 € O/0030/2021/99/00, O/0103 Komplexná výroba dreva, Manipulácia na OM 7.6.2022
70220725 Verčimák Ľubomír Miklušovce 57, 08244 Miklušovce, SK 44717903 9327,6 € O/0100/2021/99/00, O/0101 Manipulácia dreva na ES, Expedícia dreva 7.6.2022
70220726 Jozef Krajník Bijacovce 186, 05306 Bijacovce, SK 33065381 4578,85 € O/0470/2022/99/00 Prevoz a odvoz dreva 7.6.2022
70220727 G-Forest s.r.o. Pražská 2, 04001 Košice, SK 36204668 93,2 € O/0472/2022/99/00 Prevoz a odvoz dreva 7.6.2022
70220728 Bezpečnosť práce, požiarna ochrana, s.r.o. Staničná 4, 04001 Košice, SK 45634394 120 € Zml. 2013/0533/DL výkon funkcie ABT, TBOZP 7.6.2022
70220731 PASCOM s.r.o. Košická Belá 296, 04465 Košická Belá, SK 45483159 9806,04 € O/0102/2021/99/00 Manipulácia dreva 7.6.2022
70220676 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK 31322832 10292,15 € Zml. 0541932 PHM 6.6.2022
70220677 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 15,3 € Poplatok za pobyt 6.6.2022
70220678 EH EXCELLENT s.r.o. Malinová 5, 04001 Košice, SK 51199688 43,8 € Obj. 2022-0128 výroba cykloznačiek 6.6.2022
70220679 CAIS KOŠICE s.r.o. Červený rak 3073/9, 04011 Košice, SK 47072822 175,9 € Oprava vozidla KE090YR 6.6.2022
70220680 FRANCE-TECH, spol. s.r.o. Rozvojová 1, 04011 Košice, SK 36189359 547,74 € Príprava vozidla na STK KE562LP 6.6.2022
70220681 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 04012 Košice, SK 36183181 227,04 € Zml. 2015/0762/NO Nájomné 6/2022 6.6.2022
70220682 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 04012 Košice, SK 36183181 33 € Zml. 2015/0763/O Odplata za el. bránu 6.6.2022
70220668 R.D.M. Drevo s.r.o. Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK 36595039 2245 € Obj. 2022-0073 Posed, kŕmidlo na seno 3.6.2022
70220669 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 143,8 € Zml. 2019/0591/O Odvoz a likvidácia odpdu 3.6.2022
70220670 Štefan Lechman - Country Južná trieda 32, 04001 Košice, SK 40796043 144 € Obj. 2022-0141 montáž ochrannej siete na zábradlie 3.6.2022
70220671 Kubovčík Daniel Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK 35551542 443,4 € Obj. 2022-0003 údržba areálu Polesia Kojšov 5/2022 3.6.2022
70220672 Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK 46461388 152 € Obj. 2022-0007 servis mobilných tolaliet - Lesopark Furča 3.6.2022
70220673 Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK 46461388 152 € Obj. 2022-0007 servis mobilnách toaliet 3.6.2022
70220674 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 61,2 € Poplatok za pobýt 3.6.2022
70220675 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 30,6 € Poplatok za pobyt 3.6.2022
70220665 Eurobus, a.s. Staničné námestie 9, 04001 Košice, SK 36211079 1104,17 € Obj. 2022-0147 Preprava osôb - exkurzia 2.6.2022
70220667 JUDr. Igor Milichovský Krmanova 14, 04001 Košice, SK 42321867 410 € Zml. 2020/0139/OT poskytnutie právnych služieb 5/2022 2.6.2022
70220655 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 96,35 € Zml. 2018/0328/O Pramenitá voda 1.6.2022
70220656 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 730 € Obj. B0906626 mobilné tlefóny 1.6.2022
70220657 Rusnák Peter Kysak 294, 04481 Kysak, SK 40914348 140 € Obj. 2022-0002 upratovanie priestorov polesie Kostoľany 1.6.2022
70220658 Rusnák Peter Kysak 294, 04481 Kysak, SK 40914348 157,8 € Obj. 2022-0002 Kosenie, upratovanie areálu - polesie Kostoľany 1.6.2022
70220659 R.D.M. Drevo s.r.o. Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK 36595039 1920 € Obj. 2022-0059 výmena strechy - dreváreň pri chate Diana 1.6.2022
70220660 Scarabeus Košice s.r.o. Textilná 1, 04012 Košice, SK 51485753 142,64 € Obj. 2021-0131 odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy 1.6.2022
70220661 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 04001 Košice, SK 17078202 34,6 € Obj. 2022-0144 čistiace práce - likvidácia konárov 1.6.2022
70220662 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 188 € Zml. 219/0636/O vlečkové výkony 1.6.2022
70220663 Štefan Lechman - Country Južná trieda 32, 04001 Košice, SK 40796043 256 € Obj. 2022-0027 hygienická údržba kabín - Lesopark H.Bankov, Furča 1.6.2022
70220664 GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12, 82104 Bratislava, SK 45232270 42,7 € Zml. 2015/3025/OT spracovanie dát 1.6.2022
70220666 Profesia, spol. s.r.o. Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK 35800861 349,82 € Obj. 2022-0176 Služba 1.6.2022
70220654 Východoslov.vod.spoločnosť,a.s Komenského 50, 04248 Košice, SK 36570460 113,7 € Zml. 2020/0058/OT spotreba vody 31.5.2022
70220653 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK 35763469 11,58 € ?iados? Poplatok za vyjadrenie 30.5.2022
70220638 reifen s.r.o. Kostolná 77/73, 04413 Valaliky, SK 53516591 344,03 € Obj. 2022-0165 Pneumatiky 30.5.2022
70220639 R.D.M. Drevo s.r.o. Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK 36595039 364 € Obj. 2022-0171 Oprava lavíc - Lesopark Ťahanovce 30.5.2022
70220640 VIA OPTIMA, spol. s r.o. Jedľová 1364/1, 96001 Zvolen, SK 44314132 200 € Obj. 2022-0174 Precenenie rozpočtu stavby - L.c. Hrašovík - rekon 30.5.2022
70220641 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 30,6 € Poplatok za pobyt 30.5.2022
70220642 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 61,2 € Poplatok za pobyt 30.5.2022
70220643 UND - 03, a.s. Košice Rastislavova 106, 04204 Košice, SK 31719163 41,32 € Pneuservis 30.5.2022
70220644 UND - 03, a.s. Košice Rastislavova 106, 04204 Košice, SK 31719163 40,85 € Zml. 2021/0312/OT Pneuservis 30.5.2022
70220645 UND - 03, a.s. Košice Rastislavova 106, 04204 Košice, SK 31719163 55,92 € Zml. 2021/0312/OT Pneuservis 30.5.2022
70220646 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK 36574988 805,02 € Zml. 2021/0498/OT kamenivo 30.5.2022
70220647 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, 96053 Zvolen, SK 00397440 175 € Obj. 2022-0143 stravovacie služby 30.5.2022
70220648 Štefan Lechman - Country Južná trieda 32, 04001 Košice, SK 40796043 150 € Obj. 2022-0011 upratovanie skladom a OM 30.5.2022
70220649 Štefan Lechman - Country Južná trieda 32, 04001 Košice, SK 40796043 120 € Obj. 2022-0011 upratovanie skladov a OM 30.5.2022
70220650 SLOVAKIA SERVIS REAL s.r.o. Kalinčiakova 184/27, 04001 Košice, SK 36211656 4000 € Obj. 2022-0158 oprava vlečky - výmena drevených podvalov 30.5.2022
70220651 Národné lesnícke centrum T.G.Masaryka 22, 96001 Zvolen, SK 42001315 433,34 € pozv?nka skúšky OLH 30.5.2022
70220633 Profichemia s.r.o. Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 52231607 79,48 € Obj. 2022-0012 Hygienické prostriedky 27.5.2022
70220634 AUTO GÁBRIEL, s.r.o. Košice Osloboditeľov 70, 04017 Košice - Barca, SK 31699090 655,87 € Obj. 2022-0148 Oprava bŕzd, pneuservis KE 557 LX 27.5.2022
70220635 PEGAS s.r.o. Obišovce 13, 04481 Obišovce, SK 47436883 81 € Obj. 2022-0140 Komplexné prezutie vozidla KE704MS, KE762JT 27.5.2022
70220636 Bagi Peter, Ing. Vyšná Úvrať 1901/33, 04014 Košice, SK 10688684 110 € Obj. 2022-0160 Montáž podružného elektromeru - suterén AB Južná t 27.5.2022
70220637 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 1029,23 € DS 00046 Mobilné hovory 5/2022 27.5.2022
70220652 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice, SK 36599361 12,5 € ?iados? poplatok za vyjadrenie 27.5.2022
70220631 UND - 03, a.s. Košice Rastislavova 106, 04204 Košice, SK 31719163 81,7 € Zml. 2021/0312/OT Pneuservis 25.5.2022
70220629 TBA Plastové obaly s.r.o. Leština 45, 58001 Havličkúv Brod, CZ 27518949 593,4 € Obj. 2022-0105 Nádoby plastové 23.5.2022
70220630 Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o. Andreja Hlinku 72, 03406 Ružomberok, SK 36440353 232,5 € Stravovacie služby 23.5.2022
70220632 SPP - distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, SK 35910739 26 € ?iados? Poplatok za stanovisko 23.5.2022
70220621 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 30,6 € Poplatok za pobyt 20.5.2022
70220622 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 293 € Zml. 219/0636/O vlečkové výkony 20.5.2022
70220623 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 15,3 € Poplatok za pobyt 20.5.2022
70220624 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK 36574988 1420,43 € Zml. 2021/0498/OT kamenivo 20.5.2022
70220625 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o Rožňavská 24/a, 82104 Bratislava, SK 35733206 360 € Zml. 2021/0223/OT servisná zmluva 20.5.2022
70220626 reifen s.r.o. Kostolná 77/73, 04413 Valaliky, SK 53516591 302,8 € Obj.2022-0155 pneumatiky 20.5.2022
70220627 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, SK 53528654 2700 € Zml. 2014/0544/OT stravné lístky 20.5.2022
70220628 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 04001 Košice, SK 17078202 89,35 € Obj. 2022-117 dovoz vody - infor.centrum Hreadová 20.5.2022
70220617 Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, 82106 Bratislava, SK 35950226 39,99 € objedn?vka svietidlo nabijacie LED 19.5.2022
70220618 JT - SOLITÉR s.r.o. Lesnícka 21, 04011 , SK 47463601 315 € Obj. 2022-157 oprava a výmena stropných svietidiel 19.5.2022
70220619 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK 31322832 7989,43 € Zml. 0541932 PHM 19.5.2022
70220620 Čekan Radomír CK Čekan Družstevná 814/32, 96231 Sliač, SK 10929932 1064,33 € Obj. 2022-0132 ubytovanie, polpenžia - služobná cesta - exkurzia 19.5.2022
70220607 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 29,71 € Zml. 2020/0323/NH, 2020/0 Prenájom dávkovača, rohože 5/2022 16.5.2022
70220609 INFOCAR a.s. Račianska 30/A, 83102 Bratislava, SK 35773090 357,17 € Zml. 2020/0193/OT automonitor - mesačné poplatky 6/2022 16.5.2022
70220610 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 351 € Profivzdelávanie - ročný prístup 16.5.2022
70220611 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 65,6 € Zml. 219/0636/O vlečkové výkony 16.5.2022
70220612 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 258 € Zml. 219/0636/O vlečkové výkony 16.5.2022
70220613 Lesy SR, š.p. OZ Semenoles Pri železnici 52, 03319 Liptovský Hrádok, SK 36038351 194,49 € Zml. 392002 Predsejbová príprava semien, semená smrek ob. smre 16.5.2022
70220614 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK 36574988 1191,48 € Zml. 2021/0498/OT kamenivo 16.5.2022
70220615 UND - 03, a.s. Košice Rastislavova 106, 04204 Košice, SK 31719163 20,42 € Zml. 2021/0312/OT Pneuservis KE 577YO 16.5.2022
70220616 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Jovická 2, 04801 Rožňava, SK 36038351 165,97 € Zml. 61/2004 prenájom nebyt. priestorov 16.5.2022
70220604 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 10,2 € Poplatok 13.5.2022
70220605 Ing. arch. Lukáš Lečko Lichardova 1881/22, 81103 Bratislava, SK 52021467 1200 € Obj. 2022-0126 Doplnenie PD Turist.útulňa Prielohy 13.5.2022
70220606 Marek Vereb Klimkovičova 35, 04023 Košice, SK 398,4 € znalečné 13.5.2022
70220608 ABCOM Košice s.r.o. Rumunská 11, 04001 Košice, SK 46112961 1670 € Obj. 2022-0159 PC zostava, notebook, office 13.5.2022
70220603 Tepelné hospodárstvo,s.r.o. Komenského 7, 04001 Košice, SK 31679692 1146,88 € Zml. 1040091016 dodávka tepla 4/2022 13.5.2022
70220593 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice, SK 44483767 1227,57 € Zml. 5100015611 Elektrina 11.5.2022
70220594 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice, SK 44483767 272,37 € Zml. 5100015611 elektrina 11.5.2022
70220595 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice, SK 44483767 454,28 € Zml.5100015611 Elektrina 11.5.2022
70220596 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice, SK 44483767 711,25 € Zml. 5100015611 Elektrina 11.5.2022
70220597 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 23,9 € Zml. 2020/0323/NH, Zml. 2 Prenájom dávkovača, čistenie rohože 4/2022 11.5.2022
70220598 PRAGMASTROJ, s.r.o. Kadlubská 7, 04001 Košice, SK 44625430 861,1 € Obj. 2022-0124 Údržba lúk 11.5.2022
70220599 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 233,9 € Zml. 219/0636/O vlečkové výkony 11.5.2022
70220600 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice, SK 44483767 1127,92 € Zml. 5100015611 elektrina 11.5.2022
70220601 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK 35848863 11,62 € Zml. 2016/1535/O telekomunikačné služby 11.5.2022
70220602 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Diaľničná cesta 9, 90301 Senec, SK 35729066 374,94 € Zml. 2019/0126/O Servisná zmluva 11.5.2022
70220592 Železnice SR Bratislava Klemensova 8, 81361 Bratislava, SK 31364501 21,05 € pozv?nka školenie 10.5.2022
70220582 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK 36574988 1722,72 € Zml. 2021/0498/OT kamenivo 9.5.2022
70220583 Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 04015 Košice, SK 31712380 625,08 € 2022-0116 Oprava vozidla KE 438KB 9.5.2022
70220584 Petrík Vojtech Východná 40, 04471 Čečejovce, SK 30250412 266 € Obj. 2022-0111 kontrola hasiacich prístrojov 9.5.2022
70220585 PETCAR SERVIS, s.r.o. Dopravná 2697/9, 04013 Košice, SK 36568821 60 € Obj. 2022-0149 Odťah motorového vozidla KE288JT 9.5.2022
70220586 UND - 03, a.s. Košice Rastislavova 106, 04204 Košice, SK 31719163 41,32 € Zml. 2021/0312/OT Pneuservis 9.5.2022
70220587 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice, SK 44483767 487,5 € Zml. 5100015611 elektrina 9.5.2022
70220588 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice, SK 44483767 801,66 € Zml. 5100015611 elektrina 9.5.2022
70220589 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 04012 Košice, SK 36183181 227,04 € Zml. 2015/0762/NO Nájomné 5/2022 9.5.2022
70220590 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 04012 Košice, SK 36183181 33 € Zml. 2015/0763/O odplata za el bránu 9.5.2022
70220591 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 15,3 € Poplatok za pobyt 9.5.2022
70220578 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK 35919001 69,3 € Zmluva mýto 6.5.2022
70220579 Sky Toll, a.s. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK 2022712153 3,17 € zmluva Poplatok za výpis 6.5.2022
70220527 R.D.M. Drevo s.r.o. Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK 36595039 362,5 € O/0433/2022/99/00, O/0435 Lesopark 6.5.2022
70220528 Nanka s.r.o. Ďurďošík 15, 04445 Ďurďošík, SK 51641500 1242 € O/0434/2022/99/00, O/0886 Oprava a udržiavanie zážnic a OM, Lesopark 6.5.2022
70220529 MAWOOD s.r.o. Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK 46799974 6106,78 € O/0259/2021/99/00, O/0001 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220530 Takáčová Monika Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK 43448003 890,2 € O/0502/2021/99/00 Obnova lesa 6.5.2022
70220531 Rusnák Peter Kysak 294, 04481 Kysak, SK 40914348 596,14 € O/0246/2021/99/00 substrát 6.5.2022
70220532 MAWOOD s.r.o. Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK 46799974 857,16 € O/0001/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220533 Onderko Marek Sokoľ 167, 04431 , SK 41940172 1449,69 € O/0002/2021/99/00 Komplexná výoba dreva 6.5.2022
70220534 Hudák Gabriel Strážna 13/272, 04001 Košice, SK 33595291 843,07 € O/0238/2021/99/00, O/0029 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220535 Takáčová Monika Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK 43448003 1522,6 € O/0204/2021/99/00 Obnova lesa 6.5.2022
70220536 JC Timber s.r.o. Pajorova 8, 04023 Košice, SK 47042117 4790,43 € O/0033/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220537 Marián Špak Opátka 55, 04465 Opátka, SK 45558981 2062,2 € O/0519/2022/99/00 Obnova lesa 6.5.2022
70220538 Marián Špak Opátka 55, 04465 Opátka, SK 45558981 522 € O/0519/2022/99/00 ŠOP 21-23 Op.č. - obnova lesa 6.5.2022
70220539 Matej Kandráč Košická Belá 335, 04465 Košická Belá, SK 47764929 6014,6 € O/0011/2021/99/00 Koplexná výrobva dreva 6.5.2022
70220540 LUMA KB, s.r.o. Košická Belá 181, 04465 Košická Belá, SK 54001030 1734,6 € O/0035/2022/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220541 FOREST MINING s.r.o. Hýľov 118, 04412 Hýľov, SK 53179935 5258,9 € O/0038/2022/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220542 Chovanová Alžbeta-BEA Veľký Folkmár 354, 05551 Veľký Folkmar, SK 43092250 720 € O/0511/2021/99/00 Obnova lesa 6.5.2022
70220543 Ňaršanský Anton Košická Belá 26, 04465 Košická Belá, SK 37016270 1981,05 € O/0250/2021/99/00, O/0456 Prečistky 6.5.2022
70220544 Drábik Jozef, ml. Košická Belá 45, 04465 Košická Belá, SK 37018931 5710,9 € O/0248/2021/99/00, O/0021 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220545 Drábik Anton Košická Belá 152, 04465 Košická Belá, SK 32554583 6394,3 € O/0020/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220546 Martončík Rudolf Košická Belá 291, 04465 Košická Belá, SK 32549148 3707 € O/0022/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220547 Ján Gregorovič ml. Košická Belá 195, 04465 Košická Belá, SK 51874741 1649,96 € O/0713/2022/99/00 Prečistky 6.5.2022
70220548 DREVO-ZA s.r.o. Veľký Folkmar 327, 05551 Veľký Folkmar, SK 51331977 1769,78 € O/0201/2021/99/00, O/0241 Prečistky 6.5.2022
70220549 Klein Milan Opátka 24, 04465 Košická Belá, SK 40440583 3757,05 € O/0008/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220550 Kurák Marian Sihelné 84, 02946 Sihelné, SK 33756406 4354,4 € O/0007/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220551 PASCOM s.r.o. Košická Belá 296, 04465 Košická Belá, SK 45483159 11466,25 € O/0102/2021/99/00 Manipulácia dreva 6.5.2022
70220552 Mačinga Štefan Košická Belá 25, 04465 Košická Belá, SK 32567103 697 € O/0885/2022/99/00 Oprava a údržba lesných ciest a OM 6.5.2022
70220553 Matúš Mitaľ Dukelská 40/44, 08701 Giraltovce, SK 52093948 2768,31 € O/0513/2021/99/0, O/0709/ Prečistky 6.5.2022
70220554 Viazanko Pavol - SHR Chmiňany 102, 08233 Chmiňany, SK 30234077 580 € O/0878/2022/99/00, škôlky 6.5.2022
70220555 Rusnák Peter Kysak 294, 04481 Kysak, SK 40914348 1857 € O/0853/2021/99/00, O/0854 škôlky 6.5.2022
70220556 Gregorovič Miloš Ing. Kysak 428, 04481 Kysak, SK 46519947 3508,41 € O/0252/2021/99/00, O/0674 škôlky, Prečistky 6.5.2022
70220557 Vereb Tomáš Košická Belá 123, 04465 Košická Belá, SK 45713898 3441 € O/0018/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220558 Onderko Marek Sokoľ 167, 04431 , SK 41940172 5986,61 € O/0002/2021/99/00 Komplexný výroba dreva 6.5.2022
70220559 Tomáš Mišík Kysak 332, 04481 Kysak, SK 43740197 2167 € O/0016/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220560 Chomjak Milan Sedlice 40, 08243 Sedlice, SK 40635473 3460,96 € O/0014/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220561 Dudra Milan Kysak 250, 04481 Kysak, SK 32557612 7066,65 € O/0017/2021/99/0 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220562 Ing. Dušan Rusinko Kojatice 59, 08232 Kojatice, SK 47338458 2475,4 € O/0214/2021/99/00, O/0507 Obnova lesa 6.5.2022
70220563 Ing. Dušan Rusinko Kojatice 59, 08232 Kojatice, SK 47338458 4625 € O/0610/2021/99/00 ŠOP 21-23 Op.č. 1 - obnova porastov 6.5.2022
70220564 Tormaši Milan Košická Belá 261, 04465 Košická Belá, SK 41448677 4387,5 € O/0013/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220565 Diškant Rastislav Košická Belá 20, 04465 Košická Belá, SK 41447310 1907 € O/0009/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220566 Franko Štefan ml. Kysak č. 325, 04481 Kysak, SK 37018272 2244 € O/0010/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220568 Kubovčík Daniel Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK 35551542 1543,54 € O/0517/2021/99/00, O/0711 Odstraňovanie haluziny 6.5.2022
70220569 BELUŠ s.r.o. Kolinovce 85, 05342 Kolinovce, SK 44529589 7060,28 € O/0025/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220570 Lukáš Verba Kojšov 146, 05552 Kojšov, SK 47087323 4496,94 € O/0024/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220571 Štefan Bikár Kojšov 251, 05552 Kojšov, SK 17189098 2280,15 € O/0026/2021/99/00 Komplexná výroba dreva 6.5.2022
70220567 Takáčová Monika Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK 43448003 151 € O/0603/2021/99/00 Ochrana mladých les. porastov 6.5.2022
70220572 Takáčová Monika Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK 43448003 4590 € O/0502/2021/99/00, O/0604 ŠOP 21-23 Op.č. 1 - obnova porastov 6.5.2022
70220573 PRAGMASTROJ, s.r.o. Kadlubská 7, 04001 Košice, SK 44625430 8035,27 € O/0030/2021/99/00 Manipulácia dreva, komplesná výroba dreva 6.5.2022
70220574 Verčimák Ľubomír Miklušovce 57, 08244 Miklušovce, SK 44717903 8381,06 € O/0100/2021/99/00, O/0101 Manipulácia dreva 6.5.2022
70220575 DRIMTEX,s.r.o. Szakkayho 1, 04001 Košice, SK 47435534 125,42 € O/0471/2022/99/00 Prevoz a odvoz dreva 6.5.2022
70220576 G-Forest s.r.o. Pražská 2, 04001 Košice, SK 36204668 132,46 € O/0472/2022/99/00 Prevoz a odvoz dreva 6.5.2022
70220577 Jozef Krajník Bijacovce 186, 05306 Bijacovce, SK 33065381 4748,57 € O/0470/2022/99/00 Prevoz a odvoz dreva 6.5.2022
70220580 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK 35763469 244,06 € Zml. 6391901 telekomunikačné služby 6.5.2022
70220581 CAIS KOŠICE s.r.o. Červený rak 3073/9, 04011 Košice, SK 47072822 865,89 € Obj. 2022-0146 oprava vozidla KE 438KB 6.5.2022
70220524 Dávid MÁRIÁSSY Národná trieda 79/201, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 1500 € Zml. o dielo 2022/0055/DL Lavica drevená, vyrezávaná - diviačia rodinka 5.5.2022
70220525 STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava, SK 17317282 100949 € Zml. 2021/0531/DL Oprava cesty Horný Bankov - Alpínka 5.5.2022
70220526 UND - 03, a.s. Košice Rastislavova 106, 04204 Košice, SK 31719163 21,5 € Zml. 2021/0312/OT Pneuservis 5.5.2022
70220515 KBF a.s. Košice Napájadlá 5, 04012 Košice, SK 36207161 68,9 € Obj. 2022-0139 Oprava vozidla KE978YO 4.5.2022
70220516 VT - Hadice & Plast s.r.o. Stavbarov 1, 07101 Michalovce, SK 36574791 22,1 € Obj. 2022-0120 Hadice 4.5.2022
70220517 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK 35914921 15,3 € Poplatok za pobyt 4.5.2022
70220518 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK 31322832 7650,88 € Zml. 0541932/00 PHM 4.5.2022
70220519 Scarabeus Košice s.r.o. Textilná 1, 04012 Košice, SK 51485753 147,16 € Obj. 2022-0131 Odvoz a likvidácia odpadu zo žúmp NC Hradová 4.5.2022
70220520 Kubovčík Daniel Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK 35551542 120 € Obj. 2022-0003 upratovanie priestorov - polesie Kojšov 4.5.2022
70220521 Štefan Lechman - Country Južná trieda 32, 04001 Košice, SK 40796043 192 € Obj. 2022-0027 hygienická údržba Wc kabín - lesopark H.Bankov, Fu 4.5.2022
70220522 Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK 46461388 76 € Obj. 2022-0007 servis mobilných toaliet Horný Bankov 4/2022 4.5.2022
70220523 Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK 46461388 76 € Obj. 2022-0007 servis mobilných toaliet Lesopark Furča 4/2022 4.5.2022
70220510 JUDr. Igor Milichovský Krmanova 14, 04001 Košice, SK 42321867 410 € Zml. 2020/0139/OT poskytnutie právnych služieb 3.5.2022
70220511 CESTY KOŚICE S.R.O. Mlynská 28, 04001 Košice, SK 46897992 3600 € Obj. 2022-0088 Oprava l.c. Kovaľská - spevnenie krajní 3.5.2022
70220512 Tempus - Car, s.r.o. Rastislavova 110, 04001 Košice, SK 31712312 180,98 € Obj. 2022-0019 Oprava vozidla KE-288JT 3.5.2022
70220513 Zámočníctvo M.Čajkovský Vyšné Opátske 2521, 04001 Košice, SK 32476353 70 € Obj. 2022-138 oprav krbových kachlí a závory na dverách 3.5.2022
70220514 Bezpečnosť práce, požiarna ochrana, s.r.o. Staničná 4, 04001 Košice, SK 45634394 120 € Zml. 2013/0533/DL výkon funkcie ABT, TBOZP a PO 3.5.2022
70220509 GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12, 82104 Bratislava, SK 45232270 37,6 € Zml. 2015/3025/OT spracovanie dát 2.5.2022
70220490 Kv.Řezáč, s.r.o. U Svratky 780, 66601 Tišnov 01, CZ 46963821 119,39 € Obj.?. 2022-0115 Ochranná sieť 27.4.2022


Archív zverejňovaných dokumentov

Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Informácie o nepovinne zverejňovaných faktúrach

Rok Stiahnuť
2012 TU
2013 TU
2014 TU
2015 TU


Povinne zverejňované faktúry :

Číslo faktúry Popis plnenia Hodnota plnenia Dátum zaplatenia Spôsob úhrady Stiahnuť
70110347 Drevený rám, podložky , stĺpy 986,40 € bez DPH 8.4.2011 bezhotovostný prevod Stiahnuť
70110346 železné pätky, materiál, montáž 298,08 € bez DPH 13.4.2011 bezhotovostný prevod Stiahnuť
70110349 Informačné značenie 514,00 € bez DPH 13.4.2011 bezhotovostný prevod Stiahnuť
70110353 Úprava lesného chodníka 1260,-€ bez DPH 21.4.2011 bezhotovostný prevod Stiahnuť
70110339 Prípravky na ochranu rastlín 4060,-€ bez DPH 27.4.2011 bezhotovostný prevod Stiahnuť
70110360 Prípravky na ochranu rastlín 2329,30 € bez DPH 28.4.2011 bezhotovostný prevod Stiahnuť
70110497 Infopanel 908,- € bez DPH 29.4.2011 bezhotovostný prevod Stiahnuť
70110498 Studňa a lavička 1890,- € s DPH 23.5.2011 bezhotovostný prevod Stiahnuť
70110506 Lesoparkové zariadenia 1150,- € bez DPH 3.5.2011 bezhotovostný prevod Stiahnuť
70110505 Lesoparkové zariadenia 395,87 € bez DPH 3.5.2011 bezhotovostný prevod Stiahnuť
70110688 Cyklosmerovky 404,-€ bez DPH bezhotovostný prevod Stiahnuť
70110832 Podložky pod cyklosmerovky 864,-€ bez DPH bezhotovostný prevod Stiahnuť