Prehľad subjektov podporených ML Košice a.s., z mechanizmu 2% asignácie dane z príjmov

>TU<