Ponuka práce

Mestské lesy Košice a.s., v súčasnosti ponúkajú voľné pracovné miesta:

režíjny pracovník ústredia

prílohy:

súhlas so spracovaním osobných údajov

čestné prehlásenie