Ponuka práce[link]

Mestské lesy Košice a.s. v súčasnosti neponúkajú voľné pracovné miesta

______________________________________________________________________________________________________________________

Zoznam uskutočnených výberových konaní (už neaktuálne výberové konania)

Režijný pracovník ústredia / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu režijný pracovník ústredia

Vedúci lesného obvodu/lesník / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu lesník/vedúci lesného obvodu

Finančný účtovník / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu finančný účtovník

Vedúci lesného obvodu/lesník / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu vedúci lesného obvodu/lesník

Lesník / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu lesník

Vedúci lesného obvodu / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu vedúci lesného obvodu

Vedúci polesia / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu vedúci polesia

Odborný asistent riaditeľa / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu odborný asistent riaditeľa

Finančný účtovník / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu finančný účtovník

Vedúci lesného obvodu/lesník / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu vedúci lesného obvodu/lesník

Finančný účtovník / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu finančný účtovník

Režijný pracovník ústredia / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu režijný pracovník ústredia

Vedúci lesného obvodu/lesník / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu vedúci lesného obvodu/lesník