Ponuka práce[link]

Mestské lesy Košice a.s. v súčasnosti neponúkajú voľné pracovné miesta

______________________________________________________________________________________________________________________

Zoznam uskutočnených výberových konaní (už neaktuálne výberové konania)

Režijný pracovník ústredia / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu režijný pracovník ústredia

Vedúci lesného obvodu/lesník / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu lesník/vedúci lesného obvodu

Finančný účtovník / Zverejnenie výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu finančný účtovník