MŠ Železiarska Košice - Ťahanovce

Lesní pedagógovia (Evka, Gabika, Robko, Viktorko) prichystali pre deti MŠ Železiarska Košice - Ťahanovce vychádzku po náučnom chodníku na Hradovej.
Detičky boli veľmi milé, šikovné, učenlivé a taktiež musíme pochváliť aj pani učiteľky.
Skvelá akcia.

 

 

 

Lesná pedagogika

Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov.

Lesná pedagogika je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia - hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. Aktivity lesnej pedagogiky prebiehajú najčastejšie priamo v prírode - v lese.

Lesná pedagogika - svojimi aktivitami dopĺňa vedomosti o životnom prostredí, jeho ochrane a trvaloudržateľnom rozvoji.

Kontakt (v prípade záujmu o pedagogiku)

Milan Chudý
tel: +421 915 945 080
mail: Lesnapedagogika@meleskosice.sk

Súťaže

Súťaž na FB stránke - "Zaujímavosti z košických lesov" - štatút

Zoznam akcií