Regionálny lesnícky deň 2017

18.5.2017

Mestské lesy Košice a.s. v spolupráci s Lesmi SR, š.p - OZ Košice, Prešov, Rožňava a Sobrance uskutočnili tak ako každý rok dňa 18.5.2017 v Mestskom parku v Košiciach "Regionálny lesnícky deň 2017".

Toto podujatie si počas rokov získalo veľkú popularitu u verejnosti, hlavne u detí. Ide o vzdelávacie podujatie organizované pre deti pozvaných ZŠ (celkom cca 200 žiakov ZŠ z Košického kraja) ako aj širokú verejnosť.

Náplňou podujatia boli aktivity lesnej pedagogiky v rámci environmentálnej výchovy, ktoré prispievajú k formovaniu pozitívneho vzťahu mládeže k prírode a k životnému prostrediu.

Pre deti boli pripravené zo strany cerfitikovaných lesných pedagógov poznávacie, tvorivé aktivity a sprievodný program (kynológovia - záchranári, hliadky prvej pomoci ŠČK, folklórne vystúpenie).

Pre verejnosť bola pripravená aj anketa s otázkami o prírode s veľmi peknými cenami.

Niekoľko fotiek z Regionálneho lesníckeho dňa k dispozícií k nahliadnutiu:

      

      

     

   

 

Lesná pedagogika

Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov.

Lesná pedagogika je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia - hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. Aktivity lesnej pedagogiky prebiehajú najčastejšie priamo v prírode - v lese.

Lesná pedagogika - svojimi aktivitami dopĺňa vedomosti o životnom prostredí, jeho ochrane a trvaloudržateľnom rozvoji.

Kontakt (v prípade záujmu o pedagogiku)

Milan Chudý
tel: +421 915 945 080
mail: Lesnapedagogika@meleskosice.sk

Súťaže

Súťaž na FB stránke - "Zaujímavosti z košických lesov" - štatút

Zoznam akcií