Medzinárodná konferencia [27.-28.9.2023]

Prezentácie, zborník príspevkov, závery a odporúčania, fotogaléria

Mestské lesy Košice a.s., pri príležitosti 30. výročia založenia podniku, usporiadali
v termíne 27.-28.9.2023 v Kulturparku na Kukučínovej ul. č.2 v Košiciach, medzinárodnú konferenciu na tému
"Aktuálne otázky manažmentu prímestských lesov".

Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka.

Odborným garantom konferencie bol prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. - dekan Lesníckej fakulty TU vo Zvolene.

Odborným konzultantom exkurznej časti programu bol prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., prof. emeritus.

Na konferencií sa zúčastnilo cca 70 zástupcov z radov akademickej a vedeckej obce, štátnej a komunálnej správy, organizácií štátnej ochrany prírody, územného plánovania, obhospodarovateľov štátnych i neštátnych lesov, zástupcovia mestských lesných podnikov zo SR, ČR a záujmových združení.

Prvý deň konferencie bol venovaný prezentáciám 9 odborných príspevkov, zameraných na širšiu škálu oblastí v rámci hlavnej témy.

Druhý deň sa uskutočnila terénna exkurzia na území košického lesoparku s ukážkami dubových lesných porastov v prebudove na mozaikovú štruktúru, s cieľom zlepšenia potenciálu produkčných a ostatných ekosystémových služieb v lesných porastoch s prioritnou rekreačnou funciou v lokalite Furča. Tiež boli prezentované rekreačné zariadenia a aktivity pre verejnosť v lokalite Hradová.

Prezentácie / odborné príspevky:

1. Ing. František Beli - Mestské lesy Košice a.s.

​2. prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. - Lesnícka fakulta TU vo Zvolene

3. prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka - Lesnícka fakulta TU vo Zvolene,
    Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. - Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen

4. prof. Ing. Peter Jaloviar, PhD. - Lesnícka fakulta TU vo Zvolene,
    prof. Ing. Stanislav Kucbel, PhD. - Lesnícka fakulta TU vo Zvolene

5. doc. Ing. Róbert Sedmák, PhD. - Lesnícka fakulta TU vo Zvolene,
    prof. Ing. Ján Tuček, CSc. - Lesnícka fakulta TU vo Zvolene

6. Ing. Milan Zerzán - Městské lesy Hradec Králové a.s.
    Ing. Radek Juza, Ph.D. - Méstské lesy Hradec Králové a.s.

7. Ing. Marek Páva - Mestské lesy v Bratislave

8. Ing. Jozef Jankov, PhD., MBA - Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

9. Ing. Vladimír Neštepný - Mestské lesy spol. s r.o., Ružomberok

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie "Aktuálne otázky manažmentu prímestských lesov"

Exkurzný sprievodca

Závery a odporúčania

Fotogaléria

Zoznam noviniek: