Oprava LC Viničkov jarok

Mestské lesy Košice a.s. týmto oznamujú, že dňa 21.6.2013 sa v priestoroch budovy na Južnej triede č.11, uskutoční otváranie obálok k podrahovej zákazke "Oprava LC Viničkov jarok" časť OSTATNÉ.

V Košiciach 21.6.2013

Mestské lesy Košice a.s. týmto oznamujú, že dňa 3.7.2013 sa v priestoroch budovy na Južnej triede č.11, uskutoční otváranie obálok k podrahovej zákazke "Oprava LC Viničkov jarok" časť KRITÉRIA.

V Košiciach 1.7.2013

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Víťazná ponuka: Inžinierské stavby a.s., závod cestné staviteľstvo, Priemyselná 7, 042 05 Košice - 52 522,50 € bez DPH.

Poradie uchádzačov

Inžinierské stavby a.s., závod cestné staviteľstvo, Priemyselná 7, 042 05 Košice,

EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice,

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy č.61/A SK-825 18 Bratislava,
Kontaktná adresa: STRABAG s.r.o., Južná trieda č.93, 040 01 Košice

V Košiciach 10.7.2013

Všetky výberové konania:

Zádavanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zoznam zákaziek v roku 2013  a plán roku 2014 TU
Zoznam zákaziek v roku 2014 TU a TU