Zvážnica Bukoviny

Mestské lesy Košice a.s. týmto oznamujú, že dňa 6.9.2013 o 10:00 hod sa v priestoroch budovy na Južnej triede č.11, uskutoční otváranie obálok k podlimitnej zákazke "Zvážnica Bukoviny" časť OSTATNÉ.

V Košiciach 5.9.2013

Mestské lesy Košice a.s. týmto oznamujú, že dňa 1.10.2013 o 10:00 hod sa v priestoroh budovy na Južnej triede č.11, uskutoční otváranie obálok k podlimitnej zákazke " Zvážnica Bukoviny" časť KRITÉRIA.

V Košiciach 30.9.2013
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Identifikácia úspešného uchádzača: ZEKRO, s.r.o., Hnilecká 20, 056 01 Gelnica  22 000,- € bez DPH

Poradie uchádzačov:
1. ZEKRO, s.r.o., Hnilecká 20, 056 01 Gelnica
2. CezLes s.r.o. Dolná Ždaňa 123, 966 01 Hliník nad Hronom
3. Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29, 058 01 Poprad
4. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 01 Košice
5. KOBO,spol.s r.o., Mníšek nad Hnilcom 342, 055 64 Mníšek nad Hnilcom

V Košiciach 9.10.2013

Všetky výberové konania:

Zádavanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zoznam zákaziek v roku 2013  a plán roku 2014 TU
Zoznam zákaziek v roku 2014 TU a TU