Lesná cesta Dubiny - Ždiarska

Mestské lesy Košice a.s. týmto oznamujú, že dňa 13.8.2013 o 10:00 hod sa v priestoroch budovy na Južnej triede č.11, uskutoční otváranie obálok k podlimitnej zákazke "Lesná cesta Dubiny - Ždiarska" časť OSTATNÉ.

V Košiciach 13.8.2013

Mestské lesy Košice a.s. týmto oznamujú, že dňa 23.8.2013 o 9:00 hod sa v priestoroch budovy na Južnej triede č.11, uskutoční otváranie obálok k podlimitnej zákazke "Lesná cesta Dubiny - Ždiarska" časť KRITÉRIA.

V Košiciach 14.8.2013

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Identifikácia úspešného uchádzača: CezLes s.r.o. Dolná Ždaňa 123, 966 01 Hliník nad Hronom  65 000,- € bez DPH

Poradie uchádzačov:
1. CezLes s.r.o. Dolná Ždaňa 123, 966 01 Hliník nad Hronom
2. Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
3. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 01 Košice
4. Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29, 058 01 Poprad
5. Alpine Slovakia, spol s r.o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava
6. Ires R+M s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice
7. Fedan s.r.o., Weberova 2, 080 01 Prešov

V Košiciach 9.10.2013

Všetky výberové konania:

Zádavanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zoznam zákaziek v roku 2013  a plán roku 2014 TU
Zoznam zákaziek v roku 2014 TU a TU