Osobné terénne motorové vozidlo - kategória M1G

Mestské lesy Košice a.s. týmto oznamujú, že dňa 13.8.2013 o 9:00 hod sa v priestoroch budovy na Južnej triede č.11, uskutoční otváranie obálok k podlimitnej zákazke "Osobné terénne motorové vozidlo - kategória M1G" časť OSTATNÉ.

V Košiciach 13.8.2013

Mestské lesy Košice a.s. týmto oznamujú, že dňa 22.8.2013 o 9:00 hod sa v priestoroch budovy na Južnej triede č.11, uskutoční otváranie obálok k podlimitnej zákazke "Osobné terénne motorové vozidlo - kategória M1G" časť KRITÉRIA.

V Košiciach 14.8.2013

Odôvodnenie podľa §46 ods.2 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  TU.

V Košiciach 28.8.2013

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Víťazná ponuka: Tridiam s.r.o., Slanecká cesta 1, 040 01 Košice 65 000,00 € bez DPH

V Košiciach 18.9.2013

Všetky výberové konania:

Zádavanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zoznam zákaziek v roku 2013  a plán roku 2014 TU
Zoznam zákaziek v roku 2014 TU a TU