Nakládka, preprava a vykládka dreva

Zádavanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Lehota na predloženie ponuky: 8.10.2013

V Košiciach 3.10.2013

Všetky výberové konania:

Zádavanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zoznam zákaziek v roku 2013  a plán roku 2014 TU
Zoznam zákaziek v roku 2014 TU a TU