Nakládka, preprava a výkládka dreva

Mestské lesy Košice a.s. týmto oznamujú, že dňa 6.9.2013 o 09:00 hod sa v priestoroch budovy na Južnej triede č.11, uskutoční otváranie obálok k podlimitnej zákazke "Nakládka, preprava a vykládka dreva" časť OSTATNÉ.

V Košiciach 5.9.2013

Mestské lesy Košice a.s. týmto oznamujú, že dňa 8.10.2013 o 09:00 hod sa v priestoroch budovy na Južnej triede č.11, uskutoční otváranie obálok k podlimitnej zákazke "Nakládka, preprava a vykládka dreva" časť KRITÉRIA.

V Košiciach 8.10.2013
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Identifikácia úspešných uchádzačov:
Krajník Jozef NÁKLADNÁ DOPRAVA, Bijacovce 186, 053 06 Bijacovce
G-FOREST s.r.o, Pražská 2, 040 11 Košice
Gajvoz s.r.o., Poľná 941/17, 044 24 Poproč
Jaroslav Vinca DREVIN, Slnečná 10, 044 24 Poproč

V Košiciach 15.10.2013

Všetky výberové konania:

Zádavanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zoznam zákaziek v roku 2013  a plán roku 2014 TU
Zoznam zákaziek v roku 2014 TU a TU